ENGIN TULAY
CAR DESIGN
ARCHITECTURE
LECTURE
WORKSHOP

COPYRIGHT © Unauthorized use is a violation of applicable laws.

CAR DESIGN EDUCATION CERTIFICATE PROGRAM ( ENG )

Roll down the page for Turkish version.

CAR AS AN INTERFACE

Istanbul Bilgi University Bilgi Education Center
Bilgi Education Center

Season 1
7 November 2015 - 12 December 2015
Saturday 10.00 - 12.30 / 13.00 - 15.30 ( 6 weeks, 30 hours )

Season 2
5 March 2016 - 9 April 2016
Saturday 10.00 - 12.30 / 13.00 - 15.30 ( 6 weeks, 30 hours )

Season 3
4 February - 25 February 2017
Saturday 10.00 - 13.00 / 13.30 - 16.30 ( 4 weeks, 24 hours )

Season 4
30 September - 28 October 2017
Saturday 10.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00 ( 5 weeks, 25 hours )

... I believe that this training program will be beneficial for the attendees in every sense and a national documentary aa an informative value. I hope this program will accomplish our targeted awareness and success; and that we would have the opportunity to create various other collective training performances. It will be the most prospective value of all times on behalf of our country to witness of an established car design culture that is embraced and valued by the society. I believe that, initiating an agenda on this subject in our country through these studies together with emphasizing our prospective responsibilities would establish significant awareness and benefit. Moreover, it would be a significant attainment to establish a literature on this subject and enrich the attendees, particularly the youth, within an intellectual and practical scope.

I believe that our efforts to inaugurate a car culture and put it on architectures’, product designers’ and other interested professionals’ agendas will provide positive industrial and scientific outcomes in favor of the posterity and the youth who would like to work and progress in this area. Cars, that will establish a significant presence in the future in every sense, are important for today’s mankind and universal existence of global values. In this sense, I believe that this program will form a basis for the sake of all efforts spent for generating a car culture that is adopted and valued by our society in terms of indisputable significance of human life and rights within the abstract, theoretical, artistic, professional and scientific content of the program ...

CONTENT OF THE PROGRAM

The workshop also aims an integral professional association within a multi-discipline sense including the subjects of strategic thinking, design methodology, marketing, communication criteria and vehicle design skills. The research period will cultivate a balanced combination of theoretical and abstract information transfer and applied project studies and exercises. All the studies are directly connected with needs and skills required for the applied projects and the studies will focus on car and transportation design specific information and parameters that aim to specialize within the subject.

Sketching exercises, which are one of the keystones of the projects, aspires to allow an experience of physical and objective transformation to form a communicative language of design concepts and a technique of expressions. Therefore, during the project process, technics about sketching will be mounted and formed either as geometrical expressions on paper or as 3D study model. The projects will also be presented in the form of an exploration of various creative behaviours of vehicle forms, searches and surface structures.

The workshop intends to present an integral conspectus on vehicle design materials with respect to aesthetic and functional areas. During the process, evolvement of new generation technological materials and the influence of new generation materials on the design process will be particularly examined. The pursuit of a sustainable mobility paradigm, which is one of the most significant and burning issues of our era, will be studied comprehensively through possible solution proposals and the various effects of these proposals. Participants will have the chance to assess micro and macro mobility related paradigms via cars and examine the future city framework towards the increasing significance of cars in this framework. Furthermore, topics such as analysis of future needs of people, current definition of the conclusion that these needs will be more sophisticated with advanced technologies, studies of the influences of the ultra-modern life style that people will have throughly increased interactions with cars, city infrastructures and transportation systems will be assessed.

In the angle of optimizing effective practice, the projects aim to provide a range of professional knowledge on engineering structures of vehicles, ergonomics principals, aerodynamic parameters and vehicle architecture. During the studies, driver’s positions in the automotive industry, technical and mechanical infrastructures, the connection between information and technologies, the new extent of computer aided vehicle interfaces and human behavior in accordance will be explored thoroughly.

In terms of comprehension and evaluation of the car industry, projects intend the participants to focus on and understand an ideational content about how the various possibilities are evaluated by car companies in order to gain competitive advantage by differentiation and create awareness. In this context, the workshop aims to analyze the methods about how the integration of branding and creating brand identity with design process and the hereditary design codes are shaped and executed in a global perspective.

During the workshop, the fundamental features of car design, production and transportation history in regards to variety of cultural differences among universal evolution of changes in life styles will be assessed together with the evolution of transformation and progress in production techniques. In this context, the effect of new technologies on vehicle production, which is in a continuous evolution, in terms
of their contribution to establish new platforms and structures will be narrated as a separate subject in studies. The workshop also intends to acquire necessary and significance knowledge about the future proposals offered particularly for sustainable transportation in a context that projetcs are considered in ideational awareness of the fundamental approaches of future car design.

Engin Tulay

Copyright © all rights reserved by Engin Tulay. Unauthorized use is a violation of applicable laws.

OTOMOBİL TASARIMI EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ( TR )

BİR ARAYÜZ OLARAK OTOMOBİL

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgi Eğitim Merkezi
Bilgi Eğitim Otomobil Tasarımı Eğitimi

Sezon 1
7 Kasım 2015 - 12 Aralık 2015
Cumartesi 10.00 - 12.30 / 13.00 - 15.30 ( 6 hafta, 30 saat )

Sezon 2
5 Mart 2016 - 9 Nisan 2016
Cumartesi 10.00 - 12.30 / 13.00 - 15.30 ( 6 hafta, 30 saat )

Sezon 3
4 Şubat - 25 Şubat 2017
Cumartesi 10.00 - 13.00 / 13.30 - 16.30 ( 4 hafta, 24 saat )

Sezon 4
30 Eylül - 28 Ekim 2017
Cumartesi 10.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00 ( 5 hafta, 25 saat )

... Bu eğitimin her anlamda katılımcıları için faydalı olacağına ve ulusal anlamda gelecek adına önemli bir dokümantasyon ve bilgi niteliği taşıyacağına inaniyorum; umarım bu eğitim hedefledigimiz ilgiye ve başarıya ulaşabilir ve daha başka kollektif eğitim çalışmaları oluşturabilme şansını yakalayabiliriz. Bir gün ülkemizde de yerleşik ve toplum tarafından benimsenmiş bir otomobil kültürünün oluştuğunu görmek, tüm bu çaba içinde her zaman en çok umut edilen değer olacaktır; bu çalışmalar üzerinden ülkemizde bu konuda bir gündem oluşturabilmek ve geleceğe dair hepimizin üzerine düşen önemli sorumlulukları bir kez daha vurgulamak önemli bir anlam ve farkındalık oluşturacaktır düşüncesindeyim; kaldı ki bu konuda bir literatür oluşturmak ve bir taraftan da konuya ilgili herkesi ve özellikle genç insanları düşünsel ve pratik anlamda zenginleştirmeye çalışmak başlı başına önemli bir kazanım olarak değerlendirilebilir.

Bir otomobil kültürünün ülkemizde oluşturulmasına çalışmak ve geçen yıllar içerisinde gözardı edilen bu konunun mimarların, ürün tasarımcılarının ve bu konu ile ilgilenen diğer meslek gruplarına mensup insanların gündemine almaya gayret etmek, bu konuda çalışmalar yaparak ilerlemek isteyen gençlerimiz ve gelecek nesiller adına konunun ulusal ve evrensel degerleri bağlamında sektörel ve bilimsel anlamda faydali geri dönüşler sağlayacaktır inancındayım. Gelecekte de her anlamda önemli bir yer edinecek olan otomobiller, bugünün insanliğı, evrensel yaşam değerleri ve mimarlığı için önemliler; bu anlamda bu eğitimin sanatsal, görsel, teorik, kuramsal, mesleki ve bilimsel tüm içeriğinin, insan yasamının ve haklarının tartışılmaz değeri bağlamında bir gün ülkemizde de yerleşik ve değer gören bir otomobil kültürünün oluştuğunu görebilmek ve beraberinde bu yaşamsal düzenleme ve sorumluluk adına girişilen tüm bu çaba ve süreç adına önemli bir değer teşkil edeceğine inanıyorum ...

EĞİTİMİN İÇERİĞİ VE HEDEFLERİ

Atölye çalışması, otomobil tasarımı alanında ürün ve sistem bağlamında yenilikçi bir yaklaşım içinde stratejik düşünme, tasarım metodolojisi, pazarlama, iletişim kriterleri ve otomobil tasarım becerileri konularına yönelik olarak çoklu bir disiplin anlayışı içinde bütünsel bir mesleki birlikteliğin deneyimlenmesini amaçlamaktadır. Eğitim süreci teorik ve kuramsal bilgi aktarımı ile uygulamalı proje calışmalarının ve alıştırmalarının dengeli bir kombinasyonu olarak işlenecektir. Atölye çalışması otomobil tasarım süreci ve becerilerinin temel yapılarına dair mesleki deneyimler kazanmak isteyen bu konuda akademik geçmisi olan profesyoneller, öğrenciler ve konuya ilgi gösteren tum katılımcılara ulaşmayı amaçlamaktadır. Tüm çalışmalar atölye çalışması ile ilişkili gerekli gereksinimler ve beceriler ile doğrudan bağlantılı olup, dersler süresince otomobil tasarımı konusunda özelleşmiş bilgiler ve bu konuda uzmanlaşmaya yönelik parametreler üzerinde durulacaktir.

Atölyenin temel yapılarından birini oluşturan çizim alıştırmaları katılımcılar adına, tasarıma yönelik düşüncelerin bir iletişim dili ve ayni zamanda bir ifade tekniği oluşturabilmek üzere fiziksel ve nesnesel anlamda dönüşümünü temsil eden bir transfer süreci olarak deneyimlenmesini hedefler. Atölye boyunca çizim sürecine dair teknikler, gerek kağıt üzerindeki geometrik ifadeler gerekse 3 boyutlu çalışma modelleri ile kurgulanip biçimlendirilerek, otomobillere ilişkin form davranışları, arayışları ve yüzey yapıları konularında bir seri yaratıcı deneyimin keşfedilmesi olarak işlenecek ve iletilmeye çalışılacaktır.

Atölye aynı zamanda, otomobil tasarımı alanında kullanılan malzemelere ilişkin gerek estetik gerekse fonksiyonel anlamda bütünsel bir genel bakışı sunmayi amaçlar; yeni teknolojik malzemeler alanındaki ilerlemeler ve yeni nesil mazlemelerin tasarım sürecindeki etkileri çalışmalar süresince özel olarak incelenecektir. Çağımızın en önemli ve çözüm bekleyen meselelerinden biri olan yeni ve sürdürülebilir bir mobilite paradigmasi arayışı, bu konuya gösterilecek özel hassasiyet ile çalışmalar boyunca mümkün olabilecek çeşitli çözüm önerileri ve bu önerilerin farklı etkileri bağlamında incelenecektir. Atölye boyunca micro ve macro mobiliteye ilişkin parametreler otomobiller üzerinden değerlendirilebilecek ve katılımcıların gelecekteki şehir kurgusu ve otomobillerin bu kurgu içinde giderek artacak olan önemi üzerinde düşünmelerine ve inceleme yapmalarina olanak sağlanacaktır. Gelecekte kullanıcıların artacak olan ihtiyaçlarının analizi, bu ihtiyaçların gelişen teknoloji ile birlikte giderek daha da sofistike olacaklarına dair yargıların güncel netliği, otomobillerin insanlarla, diğer otomobillerle ve şehirle olan etkileşimlerinin artmasi doğrultusunda sahip olacakları modern teknolojilerin şehir planlaması ve sistemleri üzerindeki etkilerinin araştırılması gibi noktalar calışmalar boyunca incelenecek diğer önemli konu başlıklarını oluşturacaklardır.

Verimli kullanımın optimize edilebilmesine yönelik bir perspektif içinde atölye çalışması, katılımcılarına otomobillere ilişkin gerekli mühendislik yapıları, ergonomi prensipleri, aerodinamik parametreler ve taşıt mimarisi konularina ilişkin bir dizi mesleki bilgiyi de aktarmayı amaçlar. Atölye çalışması boyunca otomobil endüstrisi adına kullanıcıların pozisyonlari, teknik ve mekanik alt yapılar, bilgi teknolojilerinin ve bilgisayar destekli otomobil kullanim arayuzlerinin ulaştıkları yeni boyutun insan davranışları ile kurdukları bağlantı bir takım özelleşmiş tasarım yönelimleri bağlamında derinlemesine incelenecektir.

Atölye çalışması, katılımcılarının otomobil endüstrisinin farklılıklar gösteren ürünlerini değerlendirmeye ve anlamaya yönelik olarak çeşitli olasılıkların nasıl bir bağlam içinde otomobil firmaları adına rekabetçi bir ortamda avantaj sağlamak ve diğer firmalardan farklılıklar yaratarak ayrılmak ve kolaylıkla hatırlanmak üzere değerlendirildiğine dair bir düşünsel içeripi kavramaya odaklanmalarını hedeflenmektedir. Bu bağlamda atölye çalışması, markalaşma ve marka kimliği oluşturma tekniklerinin tasarım süreci ile entegrasyonu ve markanın kimlik mirasının ve baskin kalıtsal tasarim kodlarinin devam eden evrimsel bir süreç boyunca ne şekilde biçimlendirildiğine ve yönetildiğine dair yaklaşımları global bir perspektif içinde incelemeyi amaçlar.

Atölye çalışması boyunca, tarihsel süreç içinde kültürel referansların çeşitliği ve yaşam şekillerindeki değişikliğin evrimsel gelişimi bağlamında otomobilin tarihi ve otomobil üretiminin temelinde yatan esas olgular, otomobil endüstrisinin modern süreç içindeki gelişimi ve üretim tekniklerindeki değişim ve ilerleme ile paralel bir biçimde incelenerektir. Bu kapsamda atölye çalışması boyunca yeni teknolojilerin nasil bir etki içinde evrimine devam etmekte olan otomobil üretim sanayisinin yeni platformlar ve yapılar oluşturabilmesine katkıda bulunabileceği bir başka inceleme konusu olarak aktarılacaktır. Atölye, katılımcılarının modern otomobil tasarımına dair temel yaklaşımları anlamaya yönelik olarak düşünsel bir farkındalık içinde, özellikle sürdürülebilirlik meselesi bağlamında otomobiller adına geleceğe dair önerilen olasılıklar üzerine önemli ve gerekli bilgiler edinmelerini amaçlar.

Engin Tulay

Copyright © all rights reserved by Engin Tulay. Unauthorized use is a violation of applicable laws.