ENGIN TULAY
CAR DESIGN
ARCHITECTURE
LECTURE
WORKSHOP

COPYRIGHT © Unauthorized use is a violation of applicable laws.

YOLCU // TRAVELER WORKSHOP

YOLCULUK ÖRÜNTÜSÜ // THE PATTERNS OF JOURNEY

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE

BTF 2019 Bademlik Design Festival

19 April 2019 - 21 April 2019

Copyright © all rights reserved by Engin Tulay. Unauthorized use is a violation of applicable laws.

TR

TEMA

OTO-MOBİL BEDEN // HIZ ÜZERİNE İMGE-LER

“Ben sanatçı bir seyyah mıyım acaba? [...] Çalışmak üzere gittiğim her yerde fikir ve malzeme toplar, üstünde çalıştığım şu veya bu işi olgunlaştırma fırsatı bulurum. Benim için seyahat, belirli bir kimyasal durum, hareket hâlindeyken düşünmek ve kalıcı özgürlük demek. Bu hareket ve seyir ortamında fikirler, insanın ait olduğu ve yaşadığı yerdekine kıyasla, çok daha çabuk şekilleniyor. Hareket hâlindeyken -ki seyahat etmek bu demektir- zihin ve görsel sistem, gündelik yaşamda olduğundan çok daha farklı çalışıyor. Geçmişi geride bırakmış olarak ileriye doğru yol alırken düşünceler ve imgeler insanın kafasına çok daha yoğun bir biçimde üşüşüyor.” Hüseyin Bahri Alptekin (12.03.1957 // 31.12.2007)

KURGU

Beden, arzunun nesnesidir; arzu ise güçlendirilmek ister. İnsan otomobili iyi ile kötünün savaştığı, güzel ve çirkinin çatıştığı bir dualiteye, etik bir yasaya dönüştürmüştür. Otomobil ve beden birbirleri ile zıtlaşmazlar; birbirlerini doğurur ve sürekli yeniden oluştururlar.

Otomobilin yarattığı bedensel hazzı tanımlamak, hızı tanrısallaştırmak gibidir. Yolculuğun, yer değiştimenin dua olduğu söylenebilir; yolcu her yerdedir. Bu büyülü etkileşimde bulunmak bedenin varlığına tanıklık eder, hız yaşadığımızı hissettirir. Hızın bize sunduğu bu varolma hissinde bir oyun var; bizi imgelemimizle doğrudan temasa geçirmek; bizi biçimimizi bozduğu ölçüde şekillendirmek.

KONU

MAKİNE // KOPYANIN ASLI
Modernlik makinelerce oluşturulmaktadır; ve modern insanlar sadece mekanik birer kopyadır.

Atölye değişken, uyarlanabilir ve çağrışımsal boyutta değerlendirilebilecek olan mekansal bağlantılar ve çözümlemeler uyarınca hareket, devinim, cisimleştirmek ve soyutlaştırmak gibi temel kavramlar üzerine farklı duyusal eşiklerin deneyimlendiği bir tasarım süreci olarak işlenecektir.

Yolcu genel olarak, belirli bir bellek örüntüsü ve yolculuk öngörüsü içinde kuramsal ve uygulamalı anlamda bir taraftan farklı mesleki disiplinlere dair farkındalık oluşturmayı amaçlarken diğer taraftan da mekan olgusu bağlamında mimarlık mesleğine ilişkin temel dinamiklerin harekete, hıza, forma ve anlama duyarlı faaliyetlerini ve kapasitelerini araştırmayı amaçlar. Bu süreç konuya dair mekansal kodların, düşünsel izleklerin ve yapılsal normların oluşturduğu çağrışımsal doneler etrafında şekillendirilen bir tür görsel, içsel deneyim olarak da değerlendirilebilir.

AMAÇ

Bu süreçte katılımcıların atölye süresince üretecekleri işler kararlılık ve performans değerleri uyarınca entellektüel kapasiteye, bilgiyi dönüştürebilme becerisine ve henüz öğrenci olmalarına rağmen gündemde olması beklenen temel mesleki normlara ve duyarlılıklara dair eşikler adına değerlendirilecek ve yorumlanacaktır. Genel anlamda bu sürecin ve ortaya çıkarılacak işlerin öğrencilerin düşünsel perspektiflerinde bir esnemeyi ve mesleki duyarlılıklara dair olumlu bir gelişmeyi işaret etmesi beklenir.

ENG

THEME

The workshop aims to observe how the patterns of journey can be reflected into the configurations between man and machine in the context of cognitive sensations, spatial perceptions and imaginary emotions. During the studies, the biotic relation between man and machine envisaged in accordance with the future mobility paradigm will be assessed. Furthermore, to propose anthropoid-like relation with space will take place in conjunction with urge of movement, speed and form. The process will be exploring a collaborative expression and synergistic scope together with emotional experiences and sensorial comprehensions to provoke a deep reflection on new forms of future mobility.

The Art of Mobility is a subtopic of the workshop. During the course, students will dissolve their artistry into one another at close range while exploring abstract landscapes and forms of future mobility. Students will be responsible for documenting and presenting the design process in the final proposal and facilitate different communication tools and methods where necessary.

PARTICIPANTS
Duygu Dereli (Holographic Space), Ece Akpınar (Inter Space), Şeyma Ateş and İlkay Gültekin (Micro-Mobile Space), Mehmet Dağdelen and Kaan Kağızman (Spaceless), Zeki Eneshan Kavaklı (Hyper-Loop Space), Betül Yalman (Hidden Space)

Copyright © all rights reserved by Engin Tulay. Unauthorized use is a violation of applicable laws.